Over

Wij zijn Jesper Jobse en Tessa Blom; initiatiefnemers van de Skills Vereniging Amsterdam. Vanuit onze passie voor sport willen wij kinderen begeleiden in de ontwikkeling naar een succesvolle sporter. In onze trainingen en laagdrempelige activiteiten helpen wij kinderen en jongeren om te gaan met alle emoties waar ze tijdens sport tegenaan kunnen lopen. Het doel hiervan is om ze soms bewust te maken van hun gedrag maar ze ook te helpen om tijdens sport en spel succeservaringen te beleven. Wij zien sport als een heel mooi middel om met jongeren aan allerlei doelen te werken.

 

Positief benaderen

Jongeren die het lastig vinden om het juiste gedrag te laten zien horen vaker wat ze fout doen, dan wat ze goed doen. Onze werkwijze is juist gebaseerd op het geven van complimenten voor het gewenste gedrag, en negeren van het ongewenste gedrag. Op deze manier ervaren ze het gewenste gedrag als leuk, en het ongewenste gedrag als waardeloos. Maatregelen worden alleen ingesteld wanneer het leidt tot gedragsverbetering. Vanuit een positieve benadering helpen wij jongeren om op een succesvolle manier uit situaties te komen die ze lastig vinden. Ook laten we blijken dat het OK is om een fout te maken. Dit doen wij door opbouwende kritiek te geven. Leren doen we door te doen. Fouten maken mag, het is een onderdeel in het groeien naar succesvol sporten.

Omgaan met emoties

In de trainingen leren wij de kinderen dat er noch goede, noch slechte emoties bestaan. Een kind reageert bijvoorbeeld agressief wanneer de tegenspeler de bal krijgt, schaamt zich voor zijn uiterlijk, kan niet tegen zijn verlies of heeft geen respect voor een spelleider. Wij helpen deze kinderen met het leren omgaan met hun emoties en willen hun bewust maken van hun gedrag. De kinderen beseffen op deze manier dat een emotie vertelt wat er in hun omgaat, en dat het van invloed is op hun succes. Op het moment zelf, wanneer ze geconfronteerd worden met de gevolgen van hun gedrag, zijn ze gemotiveerder om erover te praten, en meer bereid om aansturing te accepteren.

Profiel jesper jobse

Mijn ouders hebben mij, in mijn jeugd, altijd gemotiveerd om te sporten. Daar ben ik blij mee, want door sport heb ik geleerd om keuzes te maken in het leven, mijzelf te blijven uitdagen en mijn lat steeds hoger te leggen. Door mijn sportervaring ben ik tegen emoties aangelopen die ik geen plek kon geven. Ik ken de frustratie om beperkt te worden omdat ik mijn emoties niet onder controle had. Mijn instelling in sport is altijd geweest om confrontaties aan te gaan in plaats van ze te ontwijken. Deze instelling staat ook centraal in mijn werk als sport- en gedragstrainer.

Basketbal is de rode draad in mijn leven. Na 6 jaar in de eredivisie te hebben gespeeld geef ik niet alleen trainingen aan jongeren, maar ook aan sportbegeleiders en docenten die jongeren op een positieve manier willen bereiken. Ik ben 6 jaar werkzaam geweest op het Centre for Sports and Education in Zwolle. Leerlingen van groep 7 en 8 krijgen hierin de mogelijkheid om school en sport met elkaar te combineren. Tegenwoordig ben ik inzetbaar bij verschillende verenigingen, scholen en clubs. Hier vervul ik de functie van gedragscoach, sportpedagoog en basketbaltrainer. Naast Skills Vereniging Amsterdam heb ik ook Pass & Play opgericht, waarbij ik jongeren help bij het ontwikkelen van hun persoonlijkheid.

Profiel tessa blom

Tot op de dag van vandaag beleef ik veel plezier aan sport. Ik heb er geleerd samen te werken, door te zetten en er zelfvertrouwen door gekregen. Dit gun ik iedereen, vooral kinderen die extra aandacht nodig hebben en nog moeite hebben om goed mee te kunnen doen.

Als kinder-en jeugdpsycholoog heb ik trainingsbureau Sports and Behaviour opgericht van waaruit ik gedragstrainingen geef. Ook heb ik projecten opgezet om kinderen uit de hulpverlening en het speciaal onderwijs te helpen om te kunnen sporten. Van daaruit zijn Jesper en ik tot het idee van Skills Club gekomen. Wij organiseren sportactiviteiten voor verschillende doelgroepen en creëren ook werkervaringsplekken voor leerlingen die bij ons de cursus Jeugdsportbegeleider hebben gevolgd.